Polityka prywatności
Podsumowanie polityki prywatności
Niniejsza Polityka prywatności („Polityka”) wyjaśnia, w jaki sposób Twoje dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane, udostępniane i przetwarzane podczas uzyskiwania dostępu do tej witryny lub korzystania z innych usług świadczonych przez jej operatora, w tym wszelkiej pisemnej, elektronicznej i ustnej komunikacji, online lub offline, oraz dokonane zakupy (łącznie „Usługi”), a także prawa i wybory związane z tymi informacjami.
Różne podmioty Witryny VEVOR działają jako współadministratorzy danych osobowych. (łącznie „Spółka”, „VEVOR”, „my”, „nas” lub „nasz”)
Prosimy o zapoznanie się z naszymi Warunkami i niniejszą Polityką przed uzyskaniem dostępu do naszych Usług lub korzystaniem z nich. Jeśli nie możesz zgodzić się z niniejszą Polityką lub Warunkami, prosimy nie uzyskiwać dostępu do naszych Usług ani z nich korzystać.
Spółka obsługuje Usługi i sprzedaż produktów marki VEVOR, w związku z czym jest administratorem Twoich danych osobowych, a także odpowiada za przetwarzanie i ochronę Twoich danych osobowych.
Jakie informacje zbieramy?
Szanujemy prywatność odwiedzających nasze zasoby cyfrowe oraz użytkowników naszych produktów i Usług i zobowiązujemy się do jej ochrony poprzez przestrzeganie niniejszej Polityki. Zbieramy dane osobowe, gdy korzystasz z naszych Usług.
Dane osobowe to informacje, które można wykorzystać do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe obejmują również anonimowe informacje powiązane z informacjami, które można wykorzystać do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe nie obejmują danych, które zostały skutecznie nieodwracalnie zanonimizowane lub zagregowane, tak że nie mogą już dłużej umożliwiać nam lub innym osobom, w połączeniu z innymi informacjami lub w inny sposób, identyfikacji użytkownika.
Gromadzimy i wykorzystujemy wyłącznie dane osobowe niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych oraz do pomocy w administrowaniu naszą działalnością i świadczeniu usług, o które prosisz.
Zbieramy od Ciebie informacje, gdy rejestrujesz się na naszej stronie, składasz zamówienie, zapisujesz się do naszego newslettera lub odpowiadasz na ankietę.
Podczas składania zamówienia lub rejestracji na naszej stronie, w stosownych przypadkach, możesz zostać poproszony o podanie następujących informacji: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu. Możesz jednak odwiedzać naszą witrynę również anonimowo.
Do czego wykorzystujemy Twoje dane?
Informacje, które nam przekazujesz, wykorzystujemy do konkretnych celów, dla których je przekazujesz, określonych w momencie ich gromadzenia oraz w inny sposób dozwolony przez prawo. Informacje, które od Ciebie zbieramy, mogą być wykorzystywane w następujący sposób:
Aby spersonalizować swoje doświadczenie
(Twoje informacje pomagają nam lepiej odpowiadać na Twoje indywidualne potrzeby)
Aby ulepszyć naszą stronę internetową i Twoje wrażenia z zakupów
(nieustannie dążymy do ulepszania naszej oferty internetowej w oparciu o informacje i informacje zwrotne, które otrzymujemy od Ciebie)
Poprawa obsługi klienta
(Twoje informacje pomagają nam skuteczniej reagować na Twoje zgłoszenia dotyczące obsługi klienta i potrzeby wsparcia)
Przetwarzanie transakcji, w tym realizowanie płatności i dostarczanie zakupionych żądane produkty lub usługi.
Aby zarządzać konkursem, specjalną promocją, ankietą, aktywnością lub inną funkcją witryny.
Aby wysyłać okresowe e-maile
Adres e-mail podany w celu realizacji zamówienia może zostać wykorzystany do przesłania Ci ważnych informacje i aktualizacje dotyczące Twojego zamówienia, oprócz otrzymywania okazjonalnych wiadomości firmowe, aktualizacje, powiązane informacje o produktach lub usługach itp.
Udostępnianie danych osobowych
Udostępniamy Twoje Dane Osobowe stronom trzecim, aby pomóc nam w korzystaniu z Twoich Danych Osobowych, jak opisano powyżej. Na przykład używamy Google Analytics, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób nasi klienci korzystają z witryny — możesz przeczytać więcej o tym, jak Google wykorzystuje Twoje dane osobowe tutaj: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ . Możesz również zrezygnować z Google Analytics tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Wreszcie możemy również udostępniać Twoje Dane Osobowe, aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami, odpowiedzieć na wezwanie do sądu, nakaz przeszukania lub inne zgodne z prawem wnioski o informacje, które otrzymujemy, lub w inny sposób chronić nasze prawa.
Twoje prawa
Przywiązujemy dużą wagę do Twojej uwagi na dane osobowe i dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje prawa do dostępu, poprawiania, usuwania, anulowania konta oraz cofnięcia Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, abyś miał pełną zdolność do ochrony swoich prywatność i ochrona.
• Dostęp, poprawianie, przenoszenie i usuwanie Twoich danych osobowych.
Masz prawo do poprawiania lub aktualizacji swoich danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych lub żądania przeniesienia Twoich danych osobowych. Aby chronić prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, możemy zażądać od Ciebie danych, które pozwolą nam potwierdzić Twoją tożsamość i prawo dostępu do tych danych, a także wyszukać i udostępnić Cidane osobowe, które przechowujemy na Twoje żądanie. Istnieją przypadki, w których obowiązujące przepisy prawa lub wymogi regulacyjne pozwalają lub wymagają od nas odmowy podania lub usunięcia niektórych lub wszystkich przechowywanych przez nas danych osobowych.
• Wycofanie zgody.
Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, a także do dostępu, poprawiania lub usuwania gromadzonych przez nas danych osobowych, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków.
Należy pamiętać, że istnieją przypadki, w których obowiązujące przepisy prawa lub wymogi regulacyjne pozwalają lub wymagają od nas odmowy podania lub usunięcia niektórych lub wszystkich przechowywanych przez nas danych osobowych.
• Anuluj subskrypcję naszych komunikatów marketingowych.
Jeśli nie chcesz już, abyśmy używali Twojego konta e-mail do wysyłania Ci e-maili marketingowych lub materiałów promocyjnych niezwiązanych z transakcjami, kliknij bezpośrednio łącze rezygnacji z subskrypcji na dole dowolnej z naszych wiadomości e-mail.
Jak chronimy Twoje dane?
Utrzymujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia mające na celu ochronę i zapobieganie niewłaściwemu wykorzystaniu Twoich danych osobowych. Nasze środki bezpieczeństwa obejmują standardowe w branży środki fizyczne, techniczne i administracyjne zapobiegające nieautoryzowanemu dostępowi do informacji lub ich ujawnieniu.
Internet nie jest całkowicie bezpiecznym środowiskiem. Zdecydowanie zalecamy korzystanie z bezpiecznej metody i używanie złożonego hasła, aby pomóc nam zapewnić bezpieczeństwo Twojego konta. Zdecydowanie zalecamy również, aby nie udostępniać innym swojego hasła ani ponownie używać haseł w naszych Usługach, z których korzystasz w innych witrynach. Jeśli uważasz, że bezpieczeństwo Twojego konta lub danych osobowych zostało naruszone, skontaktuj się z naminiezwłocznie.
Czy używamy plików cookie?
Tak. Pliki cookie to małe pliki, które witryna lub jej usługodawca przesyła na dysk twardy komputera za pośrednictwem przeglądarki internetowej (jeśli wyraziłeś na to zgodę w swoich ustawieniach). Umożliwia to witrynom lub systemom dostawców usług rozpoznawanie przeglądarki oraz przechwytywanie i zapamiętywanie określonych informacji.
Używamy plików cookie, aby pomóc nam zapamiętać i przetworzyć elementy w Twoim koszyku, zrozumieć i zapisać Twoje preferencje dla przyszłych wizyt oraz skompilować dane zbiorcze dotyczące ruchu w witrynie i interakcji z witryną, abyśmy mogli oferować Ci lepsze wrażenia i narzędzia w przyszłości.
Możemy zawierać umowy z zewnętrznymi dostawcami usług, aby pomóc nam w lepszym zrozumieniu odwiedzających naszą witrynę. Tym usługodawcom nie wolno jednak wykorzystywać informacji zebranych w naszym imieniu, z wyjątkiem pomocy w bezpośrednim prowadzeniu i ulepszaniu naszej działalności. Korzystamy na przykład z Google Analytics, usługi analizy internetowej dostarczanej przez Google, Inc. („Google”), aby pomóc nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie w celu gromadzenia informacji o korzystaniu z naszej strony internetowej. Informacje te są wykorzystywane do sporządzania raportów i tworzenia usług, które pomagają nam ulepszać naszą witrynę internetową i usługi z nią związane. Raporty ujawniają trendy w witrynie bez identyfikowania poszczególnych odwiedzających. Informacje generowane przez plik cookie Google na temat korzystania z naszej strony internetowej (w tym adres IP) mogą być przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy takie strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie będzie kojarzyć Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.
Na niektórych stronach naszej witryny osoby trzecie, które udostępniają aplikacje za pośrednictwem naszej witryny, mogą ustawiać własne pliki cookie w celu świadczenia usług, śledzenia powodzenia swoich aplikacji lub dostosowywania aplikacji dla Ciebie. Na przykład, gdy udostępniasz treści za pomocą przycisku udostępniania w mediach społecznościowych, takich jak Facebook lub Twitter, sieć społecznościowa, która utworzyła przycisk, zarejestruje, że to zrobiłeś. Ze względu na sposób działania plików cookie nie możemy uzyskać dostępu do tych plików cookie, ani osoby trzecie nie mogą uzyskać dostępu do danych w plikach cookie używanych przez nas.
Czy ujawniamy jakiekolwiek informacje podmiotom zewnętrznym?
Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani w żaden inny sposób nie przekazujemy podmiotom zewnętrznym Twoich danych osobowych. Nie obejmuje to zaufanych stron trzecich, które pomagają nam w prowadzeniu naszej strony internetowej, prowadzeniu naszej działalności, wykonywaniu płatności, dostarczaniu zakupionych produktów lub usług, wysyłaniu informacji lub aktualizacji lub innej obsłudze, o ile strony te zgadzają się zachować te informacje w tajemnicy. Możemy również ujawnić Twoje dane, jeśli uważamy, że jest to zgodne z prawem, egzekwowanie naszych zasad dotyczących witryny lub ochrona naszych lub innych praw, własności lub bezpieczeństwa.
Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce. Zachowamy i wykorzystamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych prawnych umów i zasad.
Jeśli nie chcesz już być naszym klientem lub przestaniesz używać lub uzyskiwać dostęp do naszego Serwisuwady, możesz poprosić nas o zamknięcie Twojego konta i usunięcie wszystkich danych osobowych, które posiadamy o Tobie, z zastrzeżeniem pewnych wymogów prawnych.
Jeśli wysyłasz do nas korespondencję, w tym e-maile, przechowujemy takie informacje w formie elektronicznej w rejestrach Twojego konta. Zachowamy również drogą elektroniczną korespondencję obsługi klienta i inną korespondencję od nas do Ciebie. Przechowujemy te zapisy, aby mierzyć i ulepszać naszą obsługę klienta oraz badać potencjalne oszustwa i naruszenia. Z czasem możemy usunąć te zapisy zgodnie z prawem.
Będziemy również przechowywać dane dotyczące korzystania z Usług do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane w celu zwiększenia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Witryny lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy czas.
Linki stron trzecich
Czasami, według własnego uznania, możemy umieszczać lub oferować produkty lub usługi stron trzecich na naszej stronie internetowej. Te strony osób trzecich mają odrębne i niezależne polityki prywatności. W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści i działania tych stron, do których prowadzą linki. Niemniej jednak staramy się chronić integralność naszej witryny i chętnie przyjmujemy wszelkie opinie na temat tych witryn.
Zmiany w naszej Polityce prywatności
Jeśli zdecydujemy się zmienić naszą politykę prywatności, opublikujemy te zmiany na tej stronie lub zaktualizujemy datę modyfikacji Polityki prywatności poniżej.
Skontaktuj się z nami
Jeśli chcesz skorzystać z jednego ze swoich praw, o których mowa powyżej, lub jeśli masz pytanie lub skargę dotyczącą niniejszej polityki, sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty e-mail: support@vevor.pl.