Zasady i warunki
1. Przegląd
Witamy w rodzinie witryn i aplikacji dostarczanych przez firmę VEVOR. Niniejsze Warunki użytkowania regulują dostęp użytkownika do całej Witryny VEVOR i korzystanie z niej. Korzystając z Witryn VEVOR, potwierdzasz, że jesteś osobą pełnoletnią, aby przystąpić do niniejszych Warunków użytkowania lub, jeśli nie jesteś, że uzyskałeś zgodę rodzica lub opiekuna na niniejsze Warunki użytkowania oraz zgodę rodzica lub opiekuna do niniejszych Warunków użytkowania w Twoim imieniu. Jeśli naruszasz lub nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami użytkowania, wówczas Twój dostęp do Witryn VEVOR i korzystanie z nich jest nieuprawniony. Te warunki można znaleźć w miejscach, w których dana usługa jest oferowana w Witrynach VEVOR lub w inny sposób, i są one włączone do niniejszych Warunków korzystania przez odniesienie.
Ta strona internetowa jest obsługiwana przez vevor.pl. W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do vevor.pl. vevor.pl oferuje tę witrynę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne z tej witryny dla użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania przez niego wszystkich warunków, zasad i uwag podanych tutaj.
Odwiedzając naszą witrynę lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą „Usługę” i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków („Warunki”, „Warunki”), w tym dodatkowe warunki i zasady, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępne przez hiperłącze. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym między innymi do użytkowników, którzy są przeglądarkami, sprzedawcami, klientami, sprzedawcami i/lub współtwórcami treści.
Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki niniejszej umowy
W związku z tym nie możesz uzyskiwać dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnych usług. Jeżeli niniejsze Warunki są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków.
Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do obecnego sklepu również podlegają Regulaminowi. Na tej stronie możesz w dowolnym momencie zapoznać się z najnowszą wersją Warunków. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków poprzez zamieszczanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Akceptujesz te zmiany, kontynuując korzystanie lub odwiedzanie witryny po opublikowaniu przez nas jakichkolwiek zmian.
2. Korzystanie z witryn firmy VEVOR
Poświadczasz, że treści, które udostępniasz w Witrynach VEVOR lub za ich pośrednictwem, są dokładne i że informacje, które podajesz w Witrynach VEVOR lub za ich pośrednictwem, są kompletne. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności i bezpieczeństwa swojego konta, w tym nazwy użytkownika i hasła. VEVOR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z nieuprawnionego użycia konta. Zgadzasz się, że firma VEVOR nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku utraty lub udostępnienia dostępu do swojego urządzenia. Wszelkie umowy między Tobą a wydawcą Twojej karty kredytowej, karty debetowej lub innych form płatności będą nadal regulować korzystanie z takiej metody płatności w Witrynach VEVOR. Zgadzasz się, że firma VEVOR nie jest stroną żadnej takiej umowy ani nie ponosi odpowiedzialności za treść, dokładność lub niedostępność jakiejkolwiek metody stosowanej do płatności. Twoje konto może zostać ograniczone lub zamknięte z dowolnego powodu, według naszego wyłącznego uznania. O ile prawo nie stanowi inaczej, w dowolnym momencie i bez powiadomienia możemy (1) zmienić, ograniczyć dostęp, zawiesić lub przerwać działanie Witryn VEVOR lub jakiejkolwiek części Witryn VEVOR oraz (2) obciążać, modyfikować lub zrzekają się wszelkich opłat wymaganych do korzystania z jakichkolwiek usług, funkcji lub innych treści dostępnych za pośrednictwem Witryn VEVOR lub jakiejkolwiek części Witryn VEVOR.
3. Dokładność, kompletność i aktualność informacji
Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie mają wyłącznie charakter ogólny. Nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.
Ta witryna może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne z konieczności nie są aktualne i są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie.
4. Produkty lub Usługi (jeśli dotyczy)
Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem witryny internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką zwrotów.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyeksponować nasze produkty, takie jak kolory czy obrazy, które pojawiły się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że komputer monitorwyświetlanie dowolnego koloru będzie dokładne.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji dowolnego produktu w dowolnym momencie. Jakakolwiek oferta na jakikolwiek produkt lub usługę złożona na tej stronie jest nieważna tam, gdzie jest zabroniona.
Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania ani że wszelkie błędy w serwisie zostaną poprawione.
5. Linki stron trzecich
Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego serwisu mogą zawierać materiały stron trzecich.
Linki osób trzecich w tej witrynie mogą kierować do witryn osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności i nie gwarantujemy tego. Nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich ani żadne inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonanych w związku z witrynami stron trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami i praktykami stron trzecich oraz upewnienie się, że je rozumiesz, zanim zaangażujesz się w jakąkolwiek transakcję. Skargi, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do strony trzeciej.
6. Złożenie zamówienia
A. Przyjmowanie zamówienia i fakturowanie
Oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo do korzystania z dowolnej karty kredytowej lub innych środków płatności, które nam przekazujesz. Podając nam informacje o karcie płatniczej, upoważniasz nas do przechowywania i używania karty jako metody płatności za zakupy dokonywane za pośrednictwem Twojego konta vevor.pl, w tym w witrynach powiązanych z VEVOR i obiektach, do których uzyskujesz dostęp za pośrednictwem danych logowania do konta vevor.pl.
Potwierdzając zakup na końcu procesu kasowego, zgadzasz się zaakceptować i zapłacić za Produkty, a także wszelkie opłaty za wysyłkę i obsługę oraz obowiązujące podatki. Większość zamówień nie zostanie obciążona, dopóki zamówienie nie zostanie wysłane.
VEVOR zastrzega sobie prawo, w tym bez wcześniejszego powiadomienia, do ograniczenia ilości zakupionych przedmiotów na osobę, gospodarstwo domowe lub na zamówienie z dowolnego powodu. Postaramy się powiadomić Cię, jeśli takie limity zostaną zastosowane.
Oprócz wszelkich innych dostępnych środków, firma VEVOR może według własnego uznania ograniczyć lub zamknąć konto, anulować lub odrzucić zamówienia z powodu naruszenia lub nadużycia polityki zwrotów firmy VEVOR.
B. Informacje o cenach; Dostępność
Ceny sprzedaży Produktów na VEVOR podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.VEVOR nie może potwierdzić ceny lub dostępności produktu do czasu złożenia zamówienia. Na stronach VEVOR mogą wystąpić błędy w cenach lub dostępności. Otrzymanie potwierdzenia zamówienia nie stanowi naszego przyjęcia zamówienia ani potwierdzenia oferty sprzedaży produktu. VEVOR zastrzega sobie prawo do anulowania wszelkich zamówień zawierających błędy cenowe lub błędy dostępności, bez dalszych zobowiązań wobec użytkownika, nawet po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia lub zawiadomienia o wysyłce od VEVOR. VEVOR może, według własnego uznania, skontaktować się z użytkownikiem w celu uzyskania instrukcji lub anulować zamówienie i powiadomić użytkownika o takim anulowaniu.
C. Kody promocyjne
Kody promocyjne mają ograniczony charakter i mogą wygasnąć lub zostać wycofane z powiadomieniem lub bez powiadomienia. Kody promocyjne są nieważne tam, gdzie jest to zabronione przez prawo. Kody promocyjne nie mogą być sprzedawane ani przekazywane w inny sposób. Nie są one wymienialne na gotówkę i mogą zostać anulowane lub zmienione w dowolnym momencie z dowolnego powodu bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do nałożenia warunków na oferowanie dowolnego kodu promocyjnego.
7. Wysyłka i dostawa
Produkty zostaną wysłane na adres wskazany przez Ciebie, jeśli dotyczy, o ile adres ten jest kompletny i jest zgodny z ograniczeniami dotyczącymi wysyłki zawartymi w Witrynach VEVOR. Wszystkie transakcje są dokonywane na podstawie umowy wysyłkowej, w wyniku czego ryzyko utraty i tytułu własności Produktów przechodzi na Ciebie z chwilą dostarczenia Produktów przewoźnikowi. Ograniczenia dostawy i szacowane czasy dostawy są dostępne na stronie Zwroty i wymiana.
8. Promocje
Wszelkie loterie, konkursy, loterie, ankiety, gry lub podobne promocje (łącznie „Promocje”) udostępniane za pośrednictwem Witryn VEVOR mogą podlegać zasadom odrębnym lub uzupełniającym niniejsze Warunki użytkowania. Jeśli bierzesz udział w jakichkolwiek Promocjach, zapoznaj się z obowiązującymi zasadami oraz naszą Polityką prywatności. Jeśli zasady Promocji są sprzeczne z niniejszymi Warunkami Użytkowania, obowiązują zasady Promocji.
9. Dokładność informacji rozliczeniowych i konta
Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego złożonego u nas zamówienia. Możemy, według naszego wyłącznego uznania, ograniczyćr anuluj ilości zakupione na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub pod tym samym kontem klienta, tą samą kartą kredytową i/lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. Jeśli dokonamy zmiany lub anulujemy zamówienie, możemy spróbować powiadomić Cię, kontaktując się z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszego wyłącznego osądu wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów.
Wyrażasz zgodę na podanie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów kart kredytowych oraz dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.
Gdy zarejestrujesz się lub złożysz zamówienia na stronie, otrzymasz Twój adres e-mail. Domyślnie subskrybujesz promocje, takie jak ekskluzywne rabaty i inne informacje. Możesz również zrezygnować z otrzymywania naszych e-maili marketingowych w dowolnym momencie, klikając łącze w stopce wiadomości e-mail.
Aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji lub usług oferowanych na platformie, należy utworzyć konto użytkownika VEVOR („Konto użytkownika”), co obejmuje ustawienie hasła. Zabrania się korzystania z konta lub hasła innej osoby.
Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ochronę swojego konta użytkownika i związanych z nim informacji, w tym hasła, a także poufność wszelkich działań, które mają miejsce na Twoim koncie użytkownika. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, kradzież lub nieuczciwe użycie konta użytkownika.
Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia konta użytkownika i/lub anulowania zamówień i/lub zakończenia świadczenia usług według naszego uznania. Ponadto, jeśli stwierdzimy, że Twoje działania naruszają obowiązujące przepisy prawa, jakąkolwiek część niniejszych warunków lub inne zasady zarządzania ryzykiem, lub jeśli Twoje zachowanie zostanie uznane za niewłaściwe i szkodliwe dla naszych interesów, możemy zawiesić lub zamknąć Twoje konto i wstrzymać wysyłkę bez wstępne zawiadomienie. W takim przypadku wszelkie inne konta powiązane z Twoim nazwiskiem również mogą zostać zamknięte, zamówienia anulowane lub usługi zakończone.
Masz możliwość dezaktywacji konta użytkownika w dowolnym momencie z dowolnego powodu, po prostu postępując zgodnie z odpowiednimi instrukcjami na stronie internetowej lub w aplikacji lub kontaktując się z nami za pośrednictwem funkcji „Kontakt”.
10. Narzędzia opcjonalne
Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie monitorujemy, nie mamy żadnej kontroli ani danych wejściowych.
Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi „takich, jakie są” i „w miarę dostępności” bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i jakiegokolwiek poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.
Jakiekolwiek korzystanie przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i według własnego uznania, a użytkownik powinien upewnić się, że zapoznał się i akceptuje warunki, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiedniego(-ych) dostawcę(-ów) zewnętrznego(-ych).
W przyszłości możemy również oferować za pośrednictwem witryny nowe usługi i/lub funkcje (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi podlegają również niniejszym Warunkom.
11. Komentarze użytkowników, opinie i inne zgłoszenia
Jeśli wysyłasz określone konkretne zgłoszenia (takie jak zgłoszenia do konkursu) na naszą prośbę lub bez prośby, przesyłasz nam kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, online, pocztą elektroniczną, pocztą lub w inny sposób (łącznie „komentarze”). Zgadzasz się, że możemy w dowolnym czasie i bez ograniczeń edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać na dowolnym nośniku wszelkie komentarze, które nam przekazujesz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania poufności wszelkich komentarzy; (2) zapłacić odszkodowanie za wszelkie uwagi; lub (3) odpowiedzieć na wszelkie komentarze.
Możemy, ale nie mamy obowiązku monitorowania, edytowania lub usuwania treści, które według naszego wyłącznego uznania uznamy za niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne. Lub w inny sposób budzący zastrzeżenia lub naruszający własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki.
Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości ani innych praw osobistych lub praw własności. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani też zawierać wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż Ty lub w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze, które zamieszczasz i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i nie ponosimy odpowiedzialności za komentarze opublikowane przez Ciebie lub osoby trzecie.
12. Dane osobowe
Podanie przez Ciebie danych osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej Polityce prywatności. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.
13. Błędy, nieścisłości i pominięcia
Czasami w naszej witrynie lub usłudze mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasów przewozu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w usłudze lub na powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia) .
Nie zobowiązujemy się do aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienia informacji w usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna wskazywać, że wszystkie informacje w usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.
14. Zrzeczenie się gwarancji; Ograniczenie odpowiedzialności
Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszej usługi będzieBędę nieprzerwany, terminowy, bezpieczny i wolny od błędów.
Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z usługi, będą dokładne lub wiarygodne.
Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie bez powiadomienia.
Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie lub niemożność korzystania z usługi odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko.
Usługa i wszystkie produkty dostarczane do Ciebie za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem wyraźnie określonych przez nas) dostarczane „tak jak są” i „w miarę dostępności” do użytku, bez żadnych oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych , w tym wszelkie dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszania praw.
Niezależnie od tego, czy wynikają z umowy, deliktu (w tym zaniedbania), odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub innej, wynikającej z korzystania przez Ciebie z dowolnej usługi lub jakichkolwiek produktów zakupionych za pomocą usługi, lub z jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub jakichkolwiek produktu, w tym między innymi wszelkie błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek treści lub jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowanej, przesłanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem serwisu, nawet po poinformowaniu o ich możliwości.
Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo.
15. Odszkodowanie
Zgadzasz się zrekompensować, bronić i chronić „nas” przed szkodami, wszelkimi roszczeniami lub roszczeniami, w tym naruszeniem niniejszych Warunków przez osoby trzecie lub dokumentów dołączonych przez odniesienie lub naruszeniem przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub osób trzecich Rozsądne honoraria adwokackie wynikające z praw.
16. Rozdzielność
Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie mimo wszystko wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Część niewykonalna zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków, a takie ustalenie nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.
17. Wypowiedzenie
Zobowiązania i zobowiązania stron zaciągnięte przed datą rozwiązania pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów.
Niniejsze Warunki obowiązują do czasu ich rozwiązania przez Ciebie lub przez nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub gdy przestaniesz korzystać z naszej witryny.
Jeśli uznamy, że nie przestrzegałeś któregokolwiek z warunków niniejszych Warunków lub podejrzewamy, że nie przestrzegałeś któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym czas bez uprzedzenia. Będziesz odpowiedzialny za płatność należną w dniu rozwiązania, w tym w dniu rozwiązania, i/lub możesz w związku z tym odmówić Ci dostępu do naszych usług (lub jakiejkolwiek ich części).
Będziesz mógł anulować swoje konto zarejestrowane u nas według własnego uznania, powiadamiając o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, POD WARUNKIEM, ŻE wszelkie istniejące zamówienia w momencie złożenia wniosku o anulowanie zostały całkowicie anulowane. Konkretne zamówienie zostanie uznane za całkowicie zrealizowane, gdy takie zamówienie zostanie (a) dostarczone, (b) anulowane przed dokonaniem płatności lub (c) zwrócone zgodnie z naszą Polityką zwrotów.
Musimy przypomnieć, że po zlikwidowaniu konta nie będzie można (a) zalogować się do naszych witryn jako zarejestrowany użytkownik; (b) przeszukiwać swoich zamówień za pomocą funkcji Śledź zamówienie; (c) przeglądać wszelkie komentarze opublikowane przez Ciebie w witrynach; (d) używać niewykorzystanych kuponów przed złożeniem wniosku o anulowanie ani otrzymywać nowych kuponów; (e) zażądać wszelkich danych osobowych, które zebraliśmy od Ciebie, pod warunkiem, że usuniemy i usuniemy wszystkie dane osobowe z naszego systemu, w tym między innymi Twoje dane osobowe dotyczące Twoich zamówień, adresu dostawy, dzienników zakupów i wykresu zakupów; (f) poprosić o przywrócenie konta lub odzyskanie konta, mimo że nadal będzie można ponownie utworzyć konto przy użyciu tego samego adresu e-mail bez dostępu do jakichkolwiek danych osobowych w ramach zlikwidowanego konta.
Zapewniamy, że nie będziemy wysyłać do Ciebie żadnych biuletynów ani e-maili marketingowych po zaakceptowaniu i przetworzeniu przez nas anulowania Twojego konta i dziękujemy za zrozumienie, że nie będziesz zaskoczony otrzymaniem od nas e-maili marketingowych w okresie przejściowym od czas przetwarzania Twojego żądania do momentu usunięcia Twoich danych osobowych z naszego systemu.
Po otrzymaniu prośby o anulowanie konta poprosimy Cię o pisemne potwierdzenie, a gdy upewnimy się, że w pełni zrozumiałeś konsekwencje swojej prośby, obiecujemy rozpatrzyć Twoją prośbę w ciągu 14 dni kalendarzowych. Ostateczny wynik zostanie przesłany do Ciebie e-mailem. Doceniamy twoją cierpliwość.
18. Całość umowy
Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.
Niniejsze Warunki, wszelkie polityki, zasady działania opublikowane przez nas na tej stronie i związane z usługą stanowią całkowitą umowę i porozumienie między Tobą a nami. I regulować korzystanie z usługi i zastępować wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy Komunikacja i porady między Tobą (ustne lub pisemne) (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków).
Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków nie mogą być interpretowane na niekorzyść autora.
19. Prawo właściwe
Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Państwu Usługi, podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem.
20. Zmiany w Regulaminie
Na tej stronie możesz w dowolnym momencie zapoznać się z najnowszą wersją Warunków. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Po dokonaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach, dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub usługi oznacza akceptację tych zmian.
21. Informacje kontaktowe

Nazwa firmy: WAITCHX
Pytania dotyczące Regulaminu należy kierować do nas na adres support@vevor.pl

Nazwa firmy: WAITCHX

Adres firmy: 250 B BD SAINT GERMAIN 75007 PARYŻ (Proszę nie odsyłać towaru na ten adres)